Uppdaterad 2017-12-7 Foton Tommy Hassinen Webbmaster  Copyright © 2013 - 2019
Bli medlem i Gullringens Simhall
NY MEDLEM I SIMHALLSFÖRENINGEN! Jag önskar bli medlem i Gullringens Simhallsanl. ek.för. genom att erlägga kronor 1 000: - i insatsavgift. Beloppet kan delas upp med kronor 200: -/år i 5 år. Tillkommer medlemsavgiften, vilket är f.n. kronor 100: -/år. Namn: Adress: Tel.nr: PS. jag vill endast bli passiv medlem genom att erlägga den årliga medlemsavgiften. Gullringens Simhallsanläggning ekonomiska förening  Tel.  0492 – 22422 Mail:  info@gullringenssimhall.eu