Styrelsen 2020/21

Kenneth Björklund Ordförande 070 - 336 24 27 Madeleine Midenstrand Vice Ordförande 073 - 146 28 18 Karl-Anders Andersson Kassör 070 - 607 06 99 Kristina Sonnerby Sekreterare 070 - 274 29 34 Göran Modig Ledamot 070 - 798 98 57 Kerstin Svensson Ledamot 070 - 312 21 92 Birgitta Nöjdh Ledamot Joakim Karlsson Suppleant 072 - 725 95 78 Morgan Gustafsson Suppleant 070 - 512 24 49 Ronny Oskarsson Suppleant 073 - 800 97 35
Uppdaterad 2021-01-24  Tommy Hassinen   Webbmaster  Copyright © 2013 - 2021
V 04 Kristina Sonnerby 070 - 274 29 34 V 05 Ronny Oskarsson 073 - 800 97 35 V 06 Birgitta Nöjdh V 07 Kerstin Svensson 070 - 312 21 92 V 08 Madeleine Midenstrand 073 - 146 28 18 V 09 Karl-Anders Andersson 070 - 607 06 99 V 10 Kenneth Björklund 070 - 336 24 27 V 11 Göran Modig 070 - 798 98 57 V 12 Morgan Gustafsson 070 - 512 24 49 V 13 Kristina Sonnerby 070 - 274 29 34 V 14 Ronny Oskarsson 073 - 800 97 35 V 15 Birgitta Nöjdh V 16 Kerstin Svensson 070 - 312 21 92 V 17 Madeleine Midenstrand 073 - 146 28 18 V 18 Karl-Anders Andersson 070 - 607 06 99 V 19 Kenneth Björklund 070 - 336 24 27 V 20 Göran Modig 070 - 798 98 57 V 21 Morgan Gustafsson 070 - 512 24 49 V 22 Kristina Sonnerby 070 - 274 29 34 V 23 Ronny Oskarsson 073 - 800 97 35 V 24 Birgitta Nöjdh
Nästa Årsmöte år 2021  söndag 25 April kl.17.00
Jourlistan