Styrelsen 2019/20

Kenneth Björklund Ordförande 070 - 336 24 27 Madeleine Midenstrand Vice Ordförande 073 - 146 28 18 Karl-Anders Andersson Kassör 070 - 607 06 99 Kristina Sonnerby Sekreterare 070 - 274 29 34 Göran Modig Ledamot 070 - 798 98 57 Niklas Larsson Ledamot 070 - 556 05 80 Kerstin Svensson Ledamot 070 - 312 21 92 Joakim Karlsson Suppleant 072 - 725 95 78 Morgan Gustafsson Suppleant 070 - 512 24 49 Ronny Oskarsson Suppleant 073 - 800 97 35
Uppdaterad 2019-11-10  Tommy Hassinen   Webbmaster  Copyright © 2013 - 2019
V 45 Kerstin Svensson 070 - 312 21 92 V 46 Madeleine Midenstrand 073 - 146 28 18 V 47 Kenneth Björklund 070 - 336 24 27 V 48 Karl-Anders Andersson 070 - 607 06 99 V 49 Ronny Oskarsson 073 - 800 97 35 V 50 Madeleine Midenstrand 073 - 146 28 18 V 51 Göran Modig 070 - 798 98 57 V 52 Niklas Larsson   076 - 170 70 57 V 01 Morgan Gustafsson 070 - 512 24 49 V 02 Kristina Sonnerby 070 - 274 29 34 V 03 Kerstin Svensson   070 - 312 21 92
Årsmötet 2019 Senaste årsmötet hölls i simhallen den 28 april kl.17.00