Styrelsen 2018/19

Tommy Hassinen Ordförande 070 - 581 35 28 Kenneth Björklund Vice Ordförande 070 - 336 24 27 Lena Karlsson Ekonomi ansvarig 070 - 335 91 06 Kristina Sonnerby Sekreterare 070 - 274 29 34 Inger Eklund Ledamot 070 - 458 11 66 Niklas Larsson Ledamot 070 - 556 05 80 Ingemar Eklund Ledamot 070 - 375 95 56 Maria Lod Ledamot 070 - 274 29 72 Joakim Karlsson Suppleant 072 - 725 95 78 Kerstin Svensson Suppleant 070 - 312 21 92
Uppdaterad 2019-02-05  Tommy Hassinen   Webbmaster  Copyright © 2013 - 2019
Årsmöte Senaste årsmötet hölls den 29 april 2018 i Simhallen
V06 Ingemar Eklund 070 - 375 95 56 V07 Kristina Sonnerby 070 - 274 29 34 V08 Kerstin Svensson 070 - 312 21 92 V09 Kenneth Björklund 070 - 336 24 27 V10 Niklas Larsson 076 - 170 70 57 V11 Maria Lod 070 - 274 29 72 V12 Lena Karlsson 070 - 335 91 06 V13 Inger Eklund 070 - 636 65 55 V14 Ingemar Eklund 070 - 375 95 56 V15 Kristina Sonnerby 070 - 274 29 34 V16 Kerstin Svensson 070 - 312 21 92 V17 Kenneth Björklund 070 - 336 24 27 V18 Niklas Larsson 076 - 170 70 57 V19 Maria Lod 070 - 274 29 72 V20 Lena Karlsson 070 - 335 91 06 V21 Inger Eklund 070 - 636 65 55 V22 Ingemar Eklund 070 - 375 95 56 V23 Kristina Sonnerby 070 - 274 29 34 V24 Kerstin Svensson 070 - 312 21 92 V25 Kenneth Björklund 070 - 336 24 27 V26 Niklas Larsson 076 - 170 70 57