Styrelsen 2019/20

Kenneth Björklund Ordförande 070 - 336 24 27 Madeleine Midenstrand Vice Ordförande 073 - 146 28 18 Karl-Anders Andersson Kassör 070 - 607 06 99 Kristina Sonnerby Sekreterare 070 - 274 29 34 Göran Modig Ledamot 070 - 798 98 57 Niklas Larsson Ledamot 076 - 170 70 57 Kerstin Svensson Ledamot 070 - 312 21 92 Joakim Karlsson Suppleant 072 - 725 95 78 Morgan Gustafsson Suppleant 070 - 512 24 49 Ronny Oskarsson Suppleant 073 - 800 97 35
Uppdaterad 2020-02-03  Tommy Hassinen   Webbmaster  Copyright © 2013 - 2020
V 06 Ronny Oskarsson   073 - 800 97 35 V 07 Göran Modig   070 - 798 98 57 V 08 Niklas Larsson   076 - 170 70 57 V 09 Morgan Gustafsson   070 - 512 24 49 V 10 Kristina Sonnerby 070 - 274 29 34 V 11 Madeleine Midenstrand 073 - 146 28 18 V 12 Kenneth Björklund 070 - 336 24 27 V 13 Karl-Anders Andersson 070 - 607 06 99 V 14 Ronny Oskarsson   073 - 800 97 35 V 15 Göran Modig   070 - 798 98 57 V 16 Niklas Larsson   076 - 170 70 57 V 17 Morgan Gustafsson   070 - 512 24 49 V 18 Kristina Sonnerby 070 - 274 29 34
Årsmötet 2019 Senaste årsmötet hölls i simhallen den 28 april kl.17.00