Styrelsen

Styrelsen 2024-2025

Kenneth Björklund                   Ordförande

Madeleine Midenstrand          Vice ordförande

Lotta Landqvist                         Kassör

Ida Bogren                                  Ledamot                      

Morgan Gustafsson                  Ledamot

Niklas Landucci                        Ledamot

Jenny Lindh                               Ledamot

Kerstin Svensson                      Ledamot

Lotta Wacker                             Ledamot                  

Tommy Hassinen                     Suppleant

Jörgen Joelsson                         Suppleant

Anna Landucci                         Suppleant

Ronny Oskarsson                     Suppleant

Jourlistan 2024

Vecka 24         Tommy Hassinen

Vecka 25         Madeleine Midenstrand

Vecka 26         Morgan Gustafsson